Termograferingen af el-anlæg omfatter visuel og termografisk inspektion af alle sikringer, kontaktorer, motorværn og forbindelser

Termograferingen udføres i henhold til ”Vejledning i termografering af stærkstrømsanlæg” af Dansk Teknologisk Institut og er omfattet af certificeringsordningen af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Termograferingen af el-anlæg omfatter visuel og termografisk inspektion af alle sikringer, kontaktorer, motorværn og forbindelser som kan inspiceres ved tavlens åbning.

En korrekt termografering kræver endvidere at el-tavler er belastet, hvorfor der tages forbehold for manglende belastning.